SUPERMODEL INTERNATIONAL 2012

ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ SUPERMODEL INTERNATIONAL 2012       เริ่มต้นแล้วสำหรับการประกวด Supermodel International 2012 ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 6 กันยายน 2555 โดยจะมีการเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอัญมณีของทางจังหวัดสู่ระดับนานาชาติ โดยการประกวดรอบตัดสินจะขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2555 ณ M MAX Theatre ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัตนาธิเบศร์-แคราย นายประดิษฐ์ ประดินันทน์ เจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดฯกล่าวว่า การประกวด Supermodel International ได้เปลี่ยนจากการประกวด Supermodel of Asia Pacific… Continue Reading